बातम्या आणि सूचना

बातम्या आणि सूचना
अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड तारीख
1 पात्र आणि अपात्र सूची डाउनलोड  PDF file 30-07-2016
2 एक बालगृह दत्तक घेणे डाउनलोड  PDF file 30-07-2016
3 लग्नविषयी संकेतस्थळाच्या कार्यामध्ये सल्ला डाउनलोड  PDF file 30-07-2016
4 पॅनिक बटन च्या समावेशासाठी सल्ला डाउनलोड  PDF file 30-07-2016
5 हेग अधिवेशनातील कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा मसुदा डाउनलोड  PDF file 30-07-2016
6 मुले दत्तक घेण्या संदर्भातील नियमांचा मसुदा डाउनलोड  PDF file 30-07-2016
7 टीएचआर निविदा मार्च २०१६ डाउनलोड  PDF file 30-07-2016
8 शिजवण्यासाठी तयार अन्न पदार्थांच्या विविध वस्तूंसाठी करार डाउनलोड  PDF file 30-07-2016