बातम्या आणि सूचना

बातम्या आणि सूचना
अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड तारीख
1 बाल धोरण २०१४ डाउनलोड  PDF file 17-02-2018
2 बाळ संजीवनी डाउनलोड  PDF file 08-02-2018
3 पात्र आणि अपात्र सूची डाउनलोड  PDF file 30-07-2016
4 एक बालगृह दत्तक घेणे डाउनलोड  PDF file 30-07-2016
5 लग्नविषयी संकेतस्थळाच्या कार्यामध्ये सल्ला डाउनलोड  PDF file 30-07-2016
6 पॅनिक बटन च्या समावेशासाठी सल्ला डाउनलोड  PDF file 30-07-2016
7 हेग अधिवेशनातील कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा मसुदा डाउनलोड  PDF file 30-07-2016
8 मुले दत्तक घेण्या संदर्भातील नियमांचा मसुदा डाउनलोड  PDF file 30-07-2016
9 टीएचआर निविदा मार्च २०१६ डाउनलोड  PDF file 30-07-2016
10 शिजवण्यासाठी तयार अन्न पदार्थांच्या विविध वस्तूंसाठी करार डाउनलोड  PDF file 30-07-2016