Good Practices

अ.क्र. शीर्षक तारीख डाउनलोड
1 जातक अॅपलीकेशनचा अंमलबजावणी करणे 30-07-2016 डाउनलोड  PDF file[807.69 KB]
2 महिला कौशल्याचा विकास करणे 30-07-2016 डाउनलोड  PDF file[906.98 KB]
3 बाल गृहांची गुणवत्ता वाढवणे 25-06-2016 डाउनलोड  PDF file[1.01 MB]
4 पूर्व शालेय शिक्षण 30-07-2016 डाउनलोड  PDF file[818.92 KB]
5 उत्तम पद्धती – आरजेएम मिशन 30-07-2016 डाउनलोड  PDF file[6.41 MB]
6 बाल विकास केंद्र 25-06-2016 डाउनलोड  PDF file[511.33 KB]
7 सामुदायिक भोजन 30-07-2016 डाउनलोड  PDF file[540.13 KB]
8 वाढदिवस साजरे करणे 30-07-2016 डाउनलोड  PDF file[521.82 KB]
9 मदर केअर सेंटर 25-06-2016 डाउनलोड  PDF file[507.12 KB]
10 गर्भ संस्कार केंद्र 25-06-2016 डाउनलोड  PDF file[525 KB]
11 गर्भवती महिला देखभाल केंद्र 30-07-2016 डाउनलोड  PDF file[600.81 KB]
12 परसबाग तयार करणे 25-06-2016 डाउनलोड  PDF file[794.99 KB]
13 ग्राम धान्यवितरण योजना 25-06-2016 डाउनलोड  PDF file[496.06 KB]