Good Practices

अ.क्र. शीर्षक तारीख डाउनलोड
1 जातक अॅपलीकेशनचा अंमलबजावणी करणे 30-07-2016 डाउनलोड  PDF file
2 महिला कौशल्याचा विकास करणे 30-07-2016 डाउनलोड  PDF file
3 बाल गृहांची गुणवत्ता वाढवणे 25-06-2016 डाउनलोड  PDF file
4 पूर्व शालेय शिक्षण 30-07-2016 डाउनलोड  PDF file
5 उत्तम पद्धती – आरजेएम मिशन 30-07-2016 डाउनलोड  PDF file
6 बाल विकास केंद्र 25-06-2016 डाउनलोड  PDF file
7 सामुदायिक भोजन 30-07-2016 डाउनलोड  PDF file
8 वाढदिवस साजरे करणे 30-07-2016 डाउनलोड  PDF file
9 मदर केअर सेंटर 25-06-2016 डाउनलोड  PDF file
10 गर्भ संस्कार केंद्र 25-06-2016 डाउनलोड  PDF file
11 गर्भवती महिला देखभाल केंद्र 30-07-2016 डाउनलोड  PDF file
12 परसबाग तयार करणे 25-06-2016 डाउनलोड  PDF file
13 ग्राम धान्यवितरण योजना 25-06-2016 डाउनलोड  PDF file