अस्वीकृती

यद्यपि या संकेतस्थळावर विविध विभागांची माहिती काळजीपूर्वक आणि परिश्रमपूर्वक टाकण्यात आलेली असली तरी ही माहिती कशाप्रकारे उपयोगात आणली जाईल किंवा त्याच्या वापराच्या विपरित परिणामाकरिता महिला व बाल विकास विभाग जबाबदार असणार नाही. कोणत्याही प्रकारचे विसंगती/गोंधळ, उपयोगकर्त्याने पुढील सुस्पष्टीकरणाकरिता संबंधित विभागीय/ अधिकारी, महिला व बाल विकास विभाग यांच्याशी संपर्क साधावा.

हे संकेतस्थळ आपणापर्यंत महिला व बाल विकास विभागाने आणले आहे. या संकेतस्थळाची सफर करीत असतांना तुम्हाला  शासकीय आणि खाजगी संस्थाच्या मार्गदर्शिका आणि लिंक आढळून येतील. या संकेतस्थळांवरील मजकूर महिला व बाल विकास विभागाने तयार केलेला नाही तसेच त्याचे समर्थनही विभाग करीत नाही. तसेच त्यासंदर्भात अधिक माहिती अथवा सूचनांकरिता संलग्न मातृ संस्थांशी संपर्क करता येऊ शकतो.