देवदासी कल्याण योजना

  • देवदासींना निर्वाहाकरीता आणि त्यांना व त्यांच्या मुलींना विवाहाकरिता अनुदान देण्यात येते.
  • देवदासींच्या मुलांना शालेय गणवेष तसेच इतर शालोपयोगी साहित्य घेण्याकरिता अनुदान  देण्यात येते.
  • देवदासींच्या मुलांसाठी वसतीगृहाची सोय पुरविण्यात येते.

डाउनलोडPDF File215.55 KB

More Schemes