महत्वाचे कायदे

महाराष्ट्र लोकसेवा अधिकार कायदा

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड

देवदासी प्रथा निर्मूलन अधिनियम, महाराष्ट्र २००५

डाउनलोड PDF File 12[120.53 KB]  
हुंडा प्रतिबंधक अधिनियम १९६१ डाउनलोड PDF File 12[202.59 KB]  
बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) सुधारित अधिनियम २००६ डाउनलोड PDF File 12[2.51 MB]  
मुंबई भिक्षा प्रतिबंधक अधिनियम डाउनलोड PDF File 12[119.01 KB]  
अनाथालये व ईतर धर्मादाय गृहे (पर्यवेक्षण व नियंत्रण) अधिनियम १९६० डाउनलोड PDF File 12[33.48 KB]  
अनैतिक व्यापार (प्रतिबंधक) अधिनियम १९५६ डाउनलोड PDF File 12[236.88 KB]  
अपराधी परिविक्षाअधिनियम १९५८ डाउनलोड PDF File 12[866.92 KB]  
बाल विवाह प्रतिबंधक अधिनियम डाउनलोड PDF File 12[1.87 MB]  
लैंगिक अत्याचारापासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम २०१२ डाउनलोड PDF File 12[2.68 MB]  
१० कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ डाउनलोड PDF File 12[1.87 MB]  
११ कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३ डाउनलोड PDF File 12[4.28 MB]  
१2 महाराष्ट्र लोकसेवा अधिकार कायदा डाउनलोड PDF File 12[293.58 KB]