महत्वाचे कायदे

महाराष्ट्र लोकसेवा अधिकार कायदा

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड
देवदासी प्रथा निर्मूलन अधिनियम, महाराष्ट्र २००५ डाउनलोड
हुंडा प्रतिबंधक अधिनियम १९६१ डाउनलोड
बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) सुधारित अधिनियम २००६ डाउनलोड
मुंबई भिक्षा प्रतिबंधक अधिनियम डाउनलोड
अनाथालये व ईतर धर्मादाय गृहे (पर्यवेक्षण व नियंत्रण) अधिनियम १९६० डाउनलोड
अनैतिक व्यापार (प्रतिबंधक) अधिनियम १९५६ डाउनलोड
अपराधी परिविक्षाअधिनियम १९५८ डाउनलोड
बाल विवाह प्रतिबंधक अधिनियम डाउनलोड
लैंगिक अत्याचारापासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम २०१२ डाउनलोड
१० कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ डाउनलोड
११ कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३ डाउनलोड
१2 महाराष्ट्र लोकसेवा अधिकार कायदा डाउनलोड